Voli da bi te Allah volio

لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

20.05.2017.

ljubav

Šta se desi kad se sretnu srodne duše?
Jednom davno, prije samog rođenja, odabrala si baš njega. Sa kojim je noć kratka za sve ono što jedno drugom želite reći. Čija te duša miluje ne dodirujući te. Koji u tebe vjeruje i tjera te da povjeruješ u sebe onda kada u sebe vjere nemaš. Kaže da si bitna. Njemu i cijelom svijetu.

Poznaćeš ga po duši koja treperi i sjaju u oku koji zaiskri kad se pojaviš. Po zagrljaju toliko čvrstom kao da ćeš mu kliznuti kroz prste. Od prvog susreta u ovom svijetu više ništa neće biti samo crno ili bijelo. Već cijeli spektar tonova, svaki sa novim osmjehom. Novom riječju. Novim dahom.
Trebaćeš ga kao vazduh bez kojeg ne možeš. Na čiji nedostatak se ne možeš navići. Bolno. Napola dišući. Ne gradi život bez onoga koga si odabrala jednom davno prije samog rođenja. Jer bez njega bit će naličan kuli od karata koja se dahom može srušiti. Ili samo jednim njegovim zagrljajem. Osmijehom. Lagahnim kao svitanje.

To je onaj sa kojim ti je dovoljno samo da budeš. I da ne morate baš ništa. Jer ste predodređeni za vječnost i ljubav koja vam zbunjuje razum. U koju se ništa smisleno ne uklapa. A veći smisao od toga ne vidiš.

Zbog njega ti um izgleda kao najgori mučitelj. A srce stvara najljepše note. I raste izvan granica pojmljivog. Duša ti titra isto kao prvi put kad ste se sreli i dotakli. Čak i deset… dvadeset godina kasnije. Isto, baš svaki put.

Poznaćeš ga po ljubavi. Jer rasteš kad ti priđe. I čini da se osjećaš voljenom, čak i kada ti to ne kazuje. Dok toga još ni sam svjestan nije.

Vrijedna si ljubavi. One koja gradi tvrđave. Leti preko planina. Koja čini da planeta bude divno mjesto za disanje udvoje. Ne pristaj na manje od toga. Ni zbog vremena koje prolazi. Ljudi koji ti govore da ti izmiče. Zluradih pogleda i govorkanja. Osjećanja da mu nisi dorasla. Ili ma čega drugog. Jer ste se dogovorili odavno… još prije rođenja. Da ćete stazom jedno kraj drugog hodati. I upijati svjetlost kao jedno biće.

***

Rekao je ibn Kajjim, rahimehullah:„Srodnost duša je jedan od najjačih uzroka ljubavi“.

 

*preuzeto

19.05.2017.

ljubav

19.05.2017.

bismillah

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao feth (pobjedu)

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (El-Mu'min, 40:51)

Uzvišeni Allah također kaže:

“…a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.” (Er-Rum, 30:47)

Allah, subhanehu ve te'ala, će nam podariti pobjedu samo ako nam je iman ispravan.
Mi moramo biti strpljivi jer vjernici prolaze kroz mnoga iskušenja prije nego što im se podari pobjeda.

Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao ashabe kroz kakve patnje su sve prošli, jedan od njih je otkrio i pokazao mu svoja leđa. Omer, radijallahu anhu, je rekao da nije ni kod koga vidio takva leđa, pa je upitao: “Šta ti se desilo?” Ashab je rekao da su ga mušrici iz plemena Kurejš mučili na taj način što su mu stavljali užareno kamenje na gola leđa. Dok su mu leđa bila izložena užarenom kamenju, osjećao je miris izgorjelog mesa. Na leđima su mu ostali duboki crni ožiljci.

A kroz šta smo mi to prošli?! Mi živimo udobnim životom. Mi nismo prošli ni kroz šta u odnosu na ashabe i neke današnje muslimane.

Allah, subhanehu ve te'ala, nam je obećao pobjedu koja je veoma blizu. Ako ona ne dođe za vrijeme našeg života, onda će doći za vrijeme života naše djece. Pobjeda će, doista, doći.

19.05.2017.

bismillah

19.05.2017.

bismillah

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.(Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.)

19.05.2017.

BismillahirRahmanirRahim

Allah, sigurno, zna tajne nebesa i Zemlje i Allah dobro vidi ono što radite."
(49:18)

17.05.2017.

6/25

6. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoj rahmet (milost)

Uzvišeni Allah kaže:

“One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!” (El-D'asije, 45:30)

Allah, dželle-šanuhu, je Er-Rahim (Milostivi). Ljudi također mogu biti milostivi, ali je Allahova milost na sasvim drugom nivou. Allahova milost je u srazmjeri sa Njegovom Veličanstvenošću.

Kada Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da će On, subhanehu ve te'ala, uvesti vjernike u Svoju milost, to znači da će ih On, subhanehu ve te'ala, uvesti u ‘vrhunac Svoje milosti’ (Džennet).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“‘Niko od vas neće ući u Džennet svojim djelima.’ Upitali su ga: ‘Zar ni ti, o Allahov Poslaniče?’ ‘Ne. Ni ja, osim ako me Allah ne obavije svojom milošću.'” (Muslim)

Djela su razlog čovjeku da mu se Allah smiluje, pa da ga uvede u Džennet!

17.05.2017.

bismillah

15.05.2017.

BismillahirRahmanirRahim

13.05.2017.

bismillah

"A nikada nisam, kad sam Ti, Gospodaru moj, molbu uputio, nesretan ostao. " ( Merjem, 4)


Stariji postovi

Voli da bi te Allah volio

MOJI LINKOVI

“Allahhume salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid.”

Koliko sam puta stao pred Tebe moleći Te, i Ti si mi se odazvao, moju si dovu uslišio i prije nego što sam Ti svoje potrebe iznio. Sad Ti se, evo, obraćam pokajnički i oprost od Tebe tražim, dok moje srce za Tvojom uputom čezne. Zbog grijeha koje sam počinio trebao bih cijeli život, pa i još jedan toliko dug, plakati! Stvoritelju moj, ako oprost nisam zaslužio, oprosti mi zbog toga što si Oprostitelj, Milostivi!

"A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbit će ga odakle
se i ne nada" (Et-Talak, 2-3)

Neka vam ovaj dan otpocne sa hajrom... a zavrsi s Allahovim oprostom...Molim Allaha subhanahu ve te ala da nas sacuva svakog zla,zlih ljudi,zlih djela i prokletog sejtana.....Amin..."Sunnet Muhammeda, sallallahu alejhi we
sellem, kao divan uzor!
- budi smiren
- posjeti bolesnika
- budi čist i uredan
- opraštaj ostalima
- osmijeh je sadaka
- govori dobro ili šuti
- poštuj svoje komšije
- budi istinoljubiv i iskren
- poštuj tvoje starije osobe
- brini se za siročad i udovice
- nahrani gladnog i siromašnog
- budi najbolji prema svojoj ženi
- budi ponizan prema roditeljima
- ne rasipaj se sa hranom ili vodom
- sjećaj se Allaha u svakom momentu
- budi pažljiv sa biljkama i životinjama
- ne budi ljut, ne budi ljut, ne budi ljut
- budi pošten i korektan u svim poslovima
- budu nježan i ljubazan prema svojoj
djeci
- želi ostalim muslimanima ono što želiš
sebi
-tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka,
tvoj otac.

"Ako te Allah, džellešanuhu, sretnim učini, niko te ne može nesretnim učiniti."

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.(Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
49637

Powered by Blogger.ba