Voli da bi te Allah volio

لَا إِلَّهَ إِلَّا الله مُحَمَّدٌ رَسُولُ الله

19.05.2017.

bismillah

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao feth (pobjedu)

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (El-Mu'min, 40:51)

Uzvišeni Allah također kaže:

“…a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.” (Er-Rum, 30:47)

Allah, subhanehu ve te'ala, će nam podariti pobjedu samo ako nam je iman ispravan.
Mi moramo biti strpljivi jer vjernici prolaze kroz mnoga iskušenja prije nego što im se podari pobjeda.

Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao ashabe kroz kakve patnje su sve prošli, jedan od njih je otkrio i pokazao mu svoja leđa. Omer, radijallahu anhu, je rekao da nije ni kod koga vidio takva leđa, pa je upitao: “Šta ti se desilo?” Ashab je rekao da su ga mušrici iz plemena Kurejš mučili na taj način što su mu stavljali užareno kamenje na gola leđa. Dok su mu leđa bila izložena užarenom kamenju, osjećao je miris izgorjelog mesa. Na leđima su mu ostali duboki crni ožiljci.

A kroz šta smo mi to prošli?! Mi živimo udobnim životom. Mi nismo prošli ni kroz šta u odnosu na ashabe i neke današnje muslimane.

Allah, subhanehu ve te'ala, nam je obećao pobjedu koja je veoma blizu. Ako ona ne dođe za vrijeme našeg života, onda će doći za vrijeme života naše djece. Pobjeda će, doista, doći.

Voli da bi te Allah volio

MOJI LINKOVI

“Allahhume salli ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema sallejte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid. Allahumme barik ‘ala Muhammedin ve ‘ala Ali Muhammed kema barekte ‘ala Ibrahime ve ‘ala Ali Ibrahim inneKe Hamidun Medžid.”

Koliko sam puta stao pred Tebe moleći Te, i Ti si mi se odazvao, moju si dovu uslišio i prije nego što sam Ti svoje potrebe iznio. Sad Ti se, evo, obraćam pokajnički i oprost od Tebe tražim, dok moje srce za Tvojom uputom čezne. Zbog grijeha koje sam počinio trebao bih cijeli život, pa i još jedan toliko dug, plakati! Stvoritelju moj, ako oprost nisam zaslužio, oprosti mi zbog toga što si Oprostitelj, Milostivi!

"A onome koji se Allaha boji, On će izlaz dati i opskrbit će ga odakle
se i ne nada" (Et-Talak, 2-3)

Neka vam ovaj dan otpocne sa hajrom... a zavrsi s Allahovim oprostom...Molim Allaha subhanahu ve te ala da nas sacuva svakog zla,zlih ljudi,zlih djela i prokletog sejtana.....Amin..."Sunnet Muhammeda, sallallahu alejhi we
sellem, kao divan uzor!
- budi smiren
- posjeti bolesnika
- budi čist i uredan
- opraštaj ostalima
- osmijeh je sadaka
- govori dobro ili šuti
- poštuj svoje komšije
- budi istinoljubiv i iskren
- poštuj tvoje starije osobe
- brini se za siročad i udovice
- nahrani gladnog i siromašnog
- budi najbolji prema svojoj ženi
- budi ponizan prema roditeljima
- ne rasipaj se sa hranom ili vodom
- sjećaj se Allaha u svakom momentu
- budi pažljiv sa biljkama i životinjama
- ne budi ljut, ne budi ljut, ne budi ljut
- budi pošten i korektan u svim poslovima
- budu nježan i ljubazan prema svojoj
djeci
- želi ostalim muslimanima ono što želiš
sebi
-tvoja majka, tvoja majka, tvoja majka,
tvoj otac.

"Ako te Allah, džellešanuhu, sretnim učini, niko te ne može nesretnim učiniti."

ALLAHUMME INNI EUZU BIKE MIN ILMIN LA JENFA', VE MIN KALBIN LA JAHŠA, VE MIN NEFSIN LA TEŠBA, VE MIN DA'VETIN LA JUSTEDŽABU LEHA.(Allahu moj, utječem Ti se od znanja koje ne koristi i od srca koje se ne boji, i od duše koja se ne zasićuje, i od dove koja se ne prima.)

MOJI FAVORITI

BROJAČ POSJETA
51648

Powered by Blogger.ba