beats by dre cheap

6/25

6. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao Svoj rahmet (milost)

Uzvišeni Allah kaže:

“One koji su vjerovali i dobra djela činili, Gospodar njihov će ih u milost Svoju uvesti. To će biti uspjeh očiti!” (El-D'asije, 45:30)

Allah, dželle-šanuhu, je Er-Rahim (Milostivi). Ljudi također mogu biti milostivi, ali je Allahova milost na sasvim drugom nivou. Allahova milost je u srazmjeri sa Njegovom Veličanstvenošću.

Kada Allah, subhanehu ve te'ala, kaže da će On, subhanehu ve te'ala, uvesti vjernike u Svoju milost, to znači da će ih On, subhanehu ve te'ala, uvesti u ‘vrhunac Svoje milosti’ (Džennet).

Poslanik, sallallahu alejhi ve sellem, je rekao:

“‘Niko od vas neće ući u Džennet svojim djelima.’ Upitali su ga: ‘Zar ni ti, o Allahov Poslaniče?’ ‘Ne. Ni ja, osim ako me Allah ne obavije svojom milošću.'” (Muslim)

Djela su razlog čovjeku da mu se Allah smiluje, pa da ga uvede u Džennet!


http://.blogger.ba
17/05/2017 20:15