beats by dre cheap

bismillah

7. Allah, dželle-šanuhu, nam je obećao feth (pobjedu)

Uzvišeni Allah kaže:

“Mi ćemo, doista, pomoći poslanike Naše i vjernike u životu na ovom svijetu, a i na Dan kad se dignu svjedoci.” (El-Mu'min, 40:51)

Uzvišeni Allah također kaže:

“…a dužnost Nam je bila vjernike pomoći.” (Er-Rum, 30:47)

Allah, subhanehu ve te'ala, će nam podariti pobjedu samo ako nam je iman ispravan.
Mi moramo biti strpljivi jer vjernici prolaze kroz mnoga iskušenja prije nego što im se podari pobjeda.

Kada je Omer, radijallahu anhu, upitao ashabe kroz kakve patnje su sve prošli, jedan od njih je otkrio i pokazao mu svoja leđa. Omer, radijallahu anhu, je rekao da nije ni kod koga vidio takva leđa, pa je upitao: “Šta ti se desilo?” Ashab je rekao da su ga mušrici iz plemena Kurejš mučili na taj način što su mu stavljali užareno kamenje na gola leđa. Dok su mu leđa bila izložena užarenom kamenju, osjećao je miris izgorjelog mesa. Na leđima su mu ostali duboki crni ožiljci.

A kroz šta smo mi to prošli?! Mi živimo udobnim životom. Mi nismo prošli ni kroz šta u odnosu na ashabe i neke današnje muslimane.

Allah, subhanehu ve te'ala, nam je obećao pobjedu koja je veoma blizu. Ako ona ne dođe za vrijeme našeg života, onda će doći za vrijeme života naše djece. Pobjeda će, doista, doći.


http://.blogger.ba
19/05/2017 18:27